Спеціалізований департамент Компанії FreeWay Expedition Solutions здійснює перевезення небезпечних вантажів (ADR-вантажів, згідно європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом).

Фахівці Компанії компетентно керують процесами, які необхідні для транспортування ADR-вантажів. До них відносяться: комплектація транспортних засобів, дотримання нормативів ADR-S, упаковка та маркування вантажів, а також забезпечення безкомпромісної їх безпеки протягом усього шляху слідування.

FreeWay Expedition Solutions володіє ліцензією на транспортування ADR-вантажів наступних класів:

клас 2: стислі, зріджені і розчинені під тиском гази;

клас 3: легкозаймисті рідини;

клас 4.1: легко займисті тверді речовини;

клас 4.3: речовини, що виділяють займисті гази при зіткненні з водою;

клас 5: окислюють речовини і органічні пероксиди;

клас 6.1: отруйні речовини;

клас 8: корозійні речовини;

клас 9: інші небезпечні речовини.